Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Wygląd tak jak w Norton Commander
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
WinkWitam
Mam pytanie czy będzie w przyszłości dodana funkcja zmieniająca wygląd, aby „Total Commander Ultima Prime” wyglądał tak jak „Norton Commander”. Chodzi mi, aby pasek MENU był wyświetlany po naciśnięci klawisza F9 (jak dobrze pamiętam ) lub aby upodobnić cały interfejs graficzny do w/w NC.
Głównym założeniem TC UP jest funkcjonalność, ale nie wykluczam dodania w przyszłości różnych schematów kolorów.

Napewno od wersji 2.3 będzie możliwość wyboru paska zadań.