Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Minimalizacja głównego okna
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam!!
Mam banalny problem dla Was, którego nie mogę rozwiązać. Jak zminimalizować okno główne żeby tylko było widać główne przyciski i jeden utwór. Tak jak widać na dolnym 3 rysunku w załączniku.
Proszę o odpowiedź!
Zobacz na obrazek w załączniku.
Dzięki wielkie!!!