Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: nagrywanie audycji z radia
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam. Mam problem, nie wiem co zrobić, żeby radio zaczęło nagrywać o określonej przeze mnie godzinie. Wiem jak ustawić aby się o niej włączyło ale i tak wtedy musze ręcznie kliknąc aby rozpoczęło się nagrywanie.
HELP