Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Winamp Plugins - Jak Dodawać ?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nie wiem jak dodawać pluginy do AIMP 2 public beta. Shy

Większość, zwłaszcza "winampowskich" wtyczek, instaluje się dopiero po wskazaniu foldera winamp.

W jaki sposób dodać taką "winampowską" wtykę ???

W oknie DSP Manager, Windows DSP Plug-ins jest wyłączone i jest to jedyna opcja. Przycisk opcje zaraz na prawo jest nieaktywny.Sad

Między innymi zależy mi na tym -> http://www.yohng.com/eq10.html
Jako, że jest kompatybilne z Winamp 3 i 5 mam nadzieję, że się wetknie.

Bardzo byłbym wdzięczny za wszelką pomoc. Cool
5K4 Wrote:Większość, zwłaszcza "winampowskich" wtyczek, instaluje się dopiero po wskazaniu folderu winamp.

W jaki sposób dodać taką "winampowską" wtykę ???

Zazwyczaj pomaga zainstalowanie wtyczki gdziekolwiek. Jeśli instalator wymaga folderu winampa (albo np. pliku winampa.exe) to stwórz taki. Po zainstalowaniu wtyczki, skopiuj jej pliki do podfolderu "Plugins" AIMPa. Ostatecznie odinstaluj wtyk.

5K4 Wrote:Między innymi zależy mi na tym -> http://www.yohng.com/eq10.html
Jako, że jest kompatybilne z Winamp 3 i 5 mam nadzieję, że się wetknie.

1. Ściągnij z podanej przez Ciebie strony instalator dla "EQ10 plugin (1.7M)".
2. Zainstaluj gdziekolwiek (wybierz jedynie wtyk Winampa podczas instalacji).
3. Do podfolderu AIMPa o nazwie "Plugins" przekopiuj pliki:
- dsp_w2eq10.dll
- ospinst.exe
4. Gotowe
5. Możesz spróbować odinstalować EQ10, pamiętaj jednak, by zachować w c:\windows\system32 pliki:
- eq10core.dll
- msdmo.dll
- ospitray.exe
Najlepiej skopiuj je gdzieś tymczasowo.
Dzięki Cool pozdrawiam