Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: shoutcast browser
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jak w temacie - czy jest jakaś wtyczka umożliwiająca swobodne przeglądanie stacji radiowych? chciałbym się w końcu uwolnić od winampa, a jedynie tego mi brakuje do pełni szczęścia w aimp2
Sad nie

tutaj masz małą pomoc

rubikon wrzucił ładną listę linków do Rmf-ki (dziękować mu za to :])

http://tcup.pl/forum/showthread.php?tid=308
Jaca Wrote:Jak w temacie - czy jest jakaś wtyczka umożliwiająca swobodne przeglądanie stacji radiowych?

Cytuję Artema:

Wielu ludzi chce tą funkcję, ale narazie jest niemożliwa.
jeszcze nie ma, ale jest już pisana i ma być dostępna w finalnej wersji 2.5 - prawdopodobnie pod koniec maja.