Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Sygnatury
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zestaw sygnatur do identyfikacji plików PE (pliki wykonywalne windows32), który został dołączony do File Analyzera jest do niczego. Jak łatwo stwierdzić, pochodzi z 2003 roku.
Ale to nie problem - sygnatur w sieci nie brakuje. Spośród sygnatur w podobnym formacie najlepsze, jakie znam ma ExeFormat - wtyczka do TC. Co więcej - jej format jest nie tylko podobny, lecz taki sam.
Napisałem o tym do autorów FA, ale nie dostałem odpowiedzi i niczego też nie zmienili, więc zapewne zignorowali tę kwestię.
Ja radzę je zmienić - szanse na identyfikację pliku z nowymi sygnaturami znacząco rosną.
Dziękuję.

Napewno zostanie to uaktualnione w nowej wersji Wink