Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Nowa funkcja =)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam wszystkich zastanawiałem się czy nie byłoby możliwości dodatnia w AIMPIE utilities nowej funkcji a mianowicie edytora audio ponieważ często sobie przycinam kawałki a byłoby to dla mnie i myślę dla innych wielce pożyteczne Smile
Autor nie przewiduje takiej funkcjonalności.

Jeśli chcesz edytować pliki muzyczne możesz użyć darmowego programu - Wavosaur, jest on dostępny w TC UP - wystarczy zaznaczyć plik muzyczny i wcisnąć klawisz F4.