Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Parametry wideo na liście plików
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jak wiadomo, mamy na pasku dodane przełączniki, po których naciśnięciu można poznać szczegółowe parametry plików, np. audio, foto i wideo.
[attachment=362]
Tylko że u mnie w zdecydowanej większości plików wideo jakie mam to nie działa (tylko starsze kontenery są obsługiwane). Jaka wtyczka za to odpowiada, bo pewnie trzeba ją zaktualizować, bądź zastąpić?
[attachment=361]
Ok, rozwiązane. Pomogła wtyczka wdx MediaInfo http://totalcmd.net/plugring/mediainfo64.html. Myślę, że warto byłoby dodać ją do programu.
Dzięki serdeczne za informację.