Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: TC UP 7.9: SMPlayer -> MPC Black Edition - dlaczego?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zastanawiam się dlaczego znów nastąpiła wymiana playera i to tak szybko?
Light Alloy - logiczne, bo przestał być rozwijany, ale dlaczego pozbywacie się SMPlayer?!?
Z bardzo prostej przyczyny, w przeciwieństwie do MPC BE, SMPlayer miał problemy z odtwarzaniem niektórych plików, co wyszło po pewnym czasie używania.
(10-07-2020, 09:14 PM)ULTIMA PRIME Wrote: [ -> ]Z bardzo prostej przyczyny, w przeciwieństwie do MPC BE, SMPlayer miał problemy z odtwarzaniem niektórych plików, co wyszło po pewnym czasie używania.

A z jakimi, bo nic takiego nie zauważyłem?

A ma też regulację prędkości odtwarzania, jeśli ma to może też się na niego przesiądę Tongue
(10-07-2020, 09:31 PM)mru Wrote: [ -> ]A z jakimi, bo nic takiego nie zauważyłem?

Np. Kodek ProRes w kontenerze MOV

(10-07-2020, 09:31 PM)mru Wrote: [ -> ]A ma też regulację prędkości odtwarzania, jeśli ma to może też się na niego przesiądę Tongue

Ma wszystko, nawet zapisywanie filmów z YouTube

Jeśli chodzi o odtwarzanie w różnym tempie:
Ctrl+Down - zmniejsz tempo / Ctrl+Up - zwiększ tempo
Już nie pamiętam kiedy odtwarzałem jakiś MOV, także pewnie dlatego nie uświadczyłem problemów... Smile

A co do zmiany tempa to SMPlayer ma to jednak lepiej zrobione, bo jest płynniejsza regulacja: o +/- 10%, a w MPC ograniczona do m.in. x1.2, x1.5, x2, a ja korzystam akurat z przyspieszenia x1.6
(10-08-2020, 11:39 AM)mru Wrote: [ -> ]A co do zmiany tempa to SMPlayer ma to jednak lepiej zrobione, bo jest płynniejsza regulacja: o +/- 10%, a w MPC ograniczona do m.in. x1.2, x1.5, x2, a ja korzystam akurat z przyspieszenia x1.6

MPC BE > Menu > Widok > Ustawienia... > Odtwarzanie > Kontrola > Zm. prędkości co: