Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Ogolna pochwala :) i podziekowanie :)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
moglibyście dc na stronce jakie wtyczki sa w tym packu nie tylko że w której wersji doszły tylko ogólnie i jakiś krótki opisik z czym sie "je" taka wtyczke THX
Trzeba jak najczęściej chwalić Big Grin Ja zazwyczaj piszę na angielskim forum TC i tam reputy lecą że hej Big Grin
Pages: 1 2