Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: A jeśli nie TC?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hejkaaa. Z tej strony Adam. Używam TC od 6 lat i naprawdę dla mnie jest niezawodny. Kiedyś próbowałem korzystać z FileZilli, jednak nie podobał mi się jej interfejs. Może polecilibyście mi coś nowego? Oczywiście do przetestowania Big Grin