Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Problem z instalacją
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hej. Wczoraj chciałem zainstalować TC na moim Win 7 x64 i wyskakiwał błąd, że ten program przestał działać poprawnie. Po reinstalacji to samo... O co chodzi?