Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: AIMP 4
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam. Czy jest w planach wprowadzenie nowej wersji programu AIMP 4 czy nadal pozostanie AIMP 3. A jeśli tak to czy można oczekiwać zmiany w następnej wersji TCUP?
Tak, będzie AIMP 4 - ale dopiero od następnej wersji - w TC UP 7.1 było tak dużo zmian w kodzie i mało czasu, że nie zdążyliśmy przygotować plików konfiguracyjnych pod AIMPa.