Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Połączenie ftp
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam, mam do szanownych użytkowników pytanie:

Dostałem od pewnej osoby adres ftp, login i hasło żeby zalogować się na do serwera ftp na którym znajdują się materiały szkoleniowe.

Po wpisaniu adresu i danych przez przeglądarkę wszystko jest ok i dostaję drzewko katalogów.

Jednak chciałbym sobie ściągnąć te pliki (jest ich sporo) na komputer i wykonałem te same czynności w TC. Jednak wyskakuje mi błąd 530 - login incorrect. Nie mam pojęcie w czym problem. Czy ja mam wzbroniony dostęp do tych plików? Czy jest jakieś rozwiązanie?

Proszę o pomoc i pozdrawiam
Prawdopodobnie nie masz nadanych odpowiednich praw dla swojego loginu (skoro się logujesz, to znaczy że jest prawidłowy)