Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Context Menu - Wyślij do - nie działa.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam.
Mam problem z TC UP i poleceniem Wyślij do -> Adresat poczty z contex menu.
Jest to jedyne polecenie które mi nie działa a jest mi potrzebne.
Dodam że w eksploatorze windows oraz w czystym TC ta funkcja działa bez problemu. Dodatkowo jeśli uruchomię TC z pominięciem pliku "TC UP.exe" , również mogę korzystać z tej funkcji.
Win 7 Pro 64