Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Sortowanie plików 1, 10, 11, 12, 2, 3...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Merkury28

Jak pozbyć się bezsensownego sortowania plików numerowanych? Jest: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4.... itd., a powinno być: ... 7, 8, 9, 10, 11..... itd.
Musisz dodać do pliku "wincmd.ini", sekcja [Configuration] wpis:
SortUpper=2 lub SortUpper=3

Od wersji TC UP 2.1 wpis SortUpper=3 jest to w standardzie, wiec już nie ma problemu z sortowaniem Wink