Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Total Commander 7.5 - co nowego?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
W kwestii informacyjnej zamieszczam poniżej spis nowych możliwości, które pojawią się w wersji TC 7.5. Wszystkie zmiany zostały potwierdzone przez autora.

Niniejszy tekst jest wolnym tłumaczeniem wątku autorstwa Lefteousa spod adresu:
http://ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=18619

English users are welcome to read original thread from the link above.

Testy beta (publiczne lub niepubliczne) jeszcze nie rozpoczęły się.

Nowa funkcjonalność:

1. Pełne wsparcie kodowania Unicode
Kodowanie Unicode używane jest do poprawnego równoczesnego wyświetlania znaków narodowych. Przykładowo funkcjonalność ta może być użyteczna dla każdego, kto posiada pliki o rosyjskich i niemieckich nazwach.
Implementacja tej funkcjonalności zabiera większość czasu przeznaczonego na prace nad nową wersją.

2. Pasek nawigacyjny - Breadcrumb bar
Pasek znany jako breadcrumb bar używany jest do szybkiej nawigacji pomiędzy folderami znajdującymi się w tej samej gałęzi drzewa. Nie jest jeszcze znany zakres implementacji tej funkcji. Wiadomo jedynie, iż autor napisał własną kontrolkę na wzór paska obecnego w systemie Windows Vista.

3. Końce linii w plikach descript.ion (komentarze)
Funkcjonalność ta pozwala na używanie znaków końca linii (enter) w plikach zawierających komentarze.

2008-03-24
Ponadto wielkość komentarzy będzie wynosiła 4kB (minus: nazwa, spacje oraz pola specjalne). Maksymalna wielkość odpowiadać będzie najnowszej specyfikacji plików descript.ion.

4. Kategorie wpisów FTP
Ponieważ wpisy serwerów FTP w wielu przypadkach przybierają postać długich list, nowa wersja ma dawać możliwość ich grupowania.

5. Wypalanie płyt
Nowa wersja TC ma również przynieść zintegrowaną możliwość wypalania płyt. Funkcja ta bazuje na wtyczce systemu plików "Total Commander CD/DVD Burning Plugin". Autor do tej pory zdobył kod wtyczki oraz zakupił licencję na FoxBurner SDK.
Nie wiadomo jednak, czy funkcjonalność ta zostanie zaimplementowana jako dodatkowa wtyczka, czy w jakikolwiek inny sposób. Nie zostało to oficjalnie ogłoszone.

6. Osobne drzewo
Osobne drzewa katalogów pojawiły się w TC 7 i od samego początku były krytykowane z powodu brakujących funkcjonalności. Wersja 7.5 przyniesie więc nieco zmian.
Poniższe funkcje zostały wprowadzone:
  • Bezpośrednia zmiana nazw
  • Usuwanie
  • Kopiowanie / Wklejanie
  • Pełne wsparcie metody drag&drop
  • Zwijanie ścieżek przy pomocy Spacji
  • Rozwijanie ścieżki po najechaniu myszką

7. Szyfrowanie haseł FTP algorytmem AES
Sposób przechowywania haseł FTP wielokrotnie był już krytykowany ze względu na niski poziom bezpieczeństwa. Wersja 7.5 wprowadzi nowy algorytm ich szyfrowania. Do poprawnego działania wymagany będzie system Windows XP lub przystosowana wtyczka pakera AES.

8. Pasek przycisków
Obecnie wielkość paska przycisków ograniczona jest do dwóch linii. W przypadku niewystarczającej ilości wolnego miejsca, był on ucinany, a brakujące przyciski - niewyświetlane. Nowa wersja da możliwość używania niemalże nieskończonej liczby linii.
Ponieważ krytykowano również mechanizm zawijania linii w przypadku zmiany rozmiarów okna TC, użytkownik będzie miał możliwość dokładnego określenia miejsca zawijania.
Dodatkowo: przyciski będą mogły być używane jako rozwijane menu, na wzór dodatku TCMenu. Funkcja ta będzie dodatkową "ochroną" przed zwijaniem linii.

2008-03-24
Zawijanie zbyt długich pasków realizowane będzie za pomocą wielokolumnowego menu. PPM na elemencie powodować będzie zamknięcie menu przycisków i pokazanie opcji samego paska.

2008-11-13
Pasek przycisków będzie również dostępny za pomocą klawiatury.

9. Synchronizacja pustych katalogów
Funkcja "Synchronizuj katalogi" będzie pozwalać na synchronizacje pustych folderów.

10. FTP: Wyświetlanie nazwy połączenia w oknach "Użytkownik" oraz "Hasło"
TC 7.5 pokazywać będzie nazwę połączenia w wyżej wymienionych oknach. Funkcja ta może okazać się pomocna dla menadżerów haseł, które pozwalają na automatyczne wklejanie potrzebnych informacji.

11. Wsparcie bardzo długich nazw plików
TC poprawnie będzie obsługiwał nazwy ścieżek do 1024 znaków. Z pewnością funkcja ta działać będzie dla usuwania.

12. Dodatkowe klawisze skrótów 2008-10-30
Wg słów autora TC 7.5 ma już zaimplementowane przypisywanie skrótów dla klawisza Windows.

13. Ulepszone kopiowanie 2008-11-25
Wg słów autora w TC 7.5 zaistnieje możliwość kopiowania w tle do kilku miejsc równocześnie. Nie wiadomo jednak, czy funkcja ta obejmie FTP.
Zgodnie z zapowiedziami authora publiczne beta testy TC 7.5 mają rozpocząć się na początku kwietnia.
A wypalania płyt w 7.5 nie będzie, ponieważ nowa wersja FoxBurner SDK, na którą Ghisler czekał nadal nie została wydana.

Ta funkcja zapewne zostanie dodana później.
2m^2
Ale za oto będzie przynajmniej niezły system skojarzeń.

Szczerze: wolę to ponad wypalanie Smile
(03-12-2009, 03:44 PM)fenixproductions Wrote: [ -> ]2m^2
Ale za oto będzie przynajmniej niezły system skojarzeń.

Szczerze: wolę to ponad wypalanie Smile

Ja też. I to zdecydowanie. Chociaż bardzo denerwuje mnie nieuzasadniony brak możliwości otwarcia wielu plików enterem. Mam nadzieję, że będzie dość narzekań w trakcie publicznego testu, aby Krystian to poprawił. Jak nie...będę musiał użyć brutalnych metod, aby skłonić TC do robienia tego, co chcę...
7.5 soon? =)
(06-07-2009, 03:33 PM)damat Wrote: [ -> ]7.5 soon? =)

It's ready when it's ready. Surely not very soon, maybe soon, possibly later.
Don't hold your breath.
A wypalania płyt w 7.5 nie będzie, ponieważ nowa wersja FoxBurner SDK, na którą Ghisler czekał nadal nie została wydana.

Ta funkcja zapewne zostanie dodana później.
ShyTongue