Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Propozycja
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Mam propozycje zamiast programu InfraRecorder dać program ImgBurn też darmowy i lepiej rozpoznaje nagrywarki. Infra nie rozpoznaje starszych urządzeń
Sztefan Wrote:Mam propozycje zamiast programu InfraRecorder dać program ImgBurn też darmowy i lepiej rozpoznaje nagrywarki. Infra nie rozpoznaje starszych urządzeń
Wtyczka TC Burner powinna dać sobie radę ze starszymi napędami.
Otoczenie sieciowe->Nagrywarka Płyt CD/DVD
Zgodzę się ta wtyczka jest świetna ale od bardzo dawna nie rozwijana. I jak przeczytałem na forum już nie będzie dalej modyfikowana. Więc zaczynam się rozglądać za czymś nowym i darmowym, znalazłem ImgBurn przetestowałem więc polecam jest fajny
Problem, o którym piszesz jest znany autorowi programu InfraRecorder.

Jest on opisany w FAQ

Quote:InfraRecorder does not detect my recorder

There are serveral possible sources to this problem. The most common are listed below:
You have an application using cygwin1.dll running in the background. Unfortunately only one instance of cygwin1.dll is allowed in the memory at once. You can solve the problem by existing all other applications using this library and then rescaning the devices in the InfraRecorder device configuration.
You are using a non-administrator account that lacks permissions to use the recorder. You can use Nero BurnRights to manage the rights of your recorder.
You are using a SATA recorder. Normally SATA recorders can be detected fine. If it's not working you can check your BIOS configuration, try changing the onboard SATA chip type to "IDE" instead of "AHCI/RAID".
You are using a Windows 9x system with no ASPI driver installed.
Your recorder is broken.

Co znaczy:

Quote:InfraRecorder nie wykrywa mojej nagrywarki

Istnieje kilka prawdopodobnych źródeł tego problemu. Najczęściej spotykane wymienione zostały poniżej:

W tle uruchomiona jest aplikacja używająca pliku cygwin1.dll. Niestety, tylko jedna instancja tego pliku może przebywać w pamięci. Problem rozwiązać może zamknięcie wszystkich uruchomionych aplikacji, które mogą korzystać z tego pliku, a następnie wykonać ponowne skanowanie w poszukiwaniu urządzeń w programie InfraRecorder.

Korzystasz z konta bez uprawnień do używania nagrywarki. Możesz użyć aplikacji Nero BurnRights by ustawić odpowiednie uprawnienia.

Używasz nagrywarki SATA. Zazwyczaj takie nagrywarki wykrywane są prawidłowo. W przypadku problemów, sprawdź ustawienia BIOSu. Spróbuj zmienić w nich typ kontrolera SATA płyty głównej na "IDE" (zamiast "AHCI/RAID").

Używasz systemu Windows 9x bez zainstalowanego sterownika ASPI.

Twoja nagrywarka jest zepsuta.
Aby sprawdzić, jakich dlli używa proces należy użyć wtyczki AceHelper (Menu Wtyczki->Procesy), w niej otworzyć listę procesów (Processes). Zaznaczyć proces, wcisnąć [Enter] (lub dwóklik na nazwie procesu). Pojawi się okno z jego właściwościami. Zakładka modules zawiera listę wszystkich wczytanych przezeń bibliotek.
Mam propozycje zamiast programu InfraRecorder dać program ImgBurn też darmowy i lepiej rozpoznaje nagrywarki. Infra nie rozpoznaje starszych urządzeń
Otoczenie sieciowe->Nagrywarka Płyt CD/DVD