Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Ustawienia połączeń FTP
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

radas

Witam!! Mam wgraną wersję 1.6 i chce sie przesiąść na 2.0 le nie chciałbym potracić danych połączeń ftp. Który plik przenieść z 1.6 do 2.0 zeby lista połączeń ftp pozostała??
Połączenia FTP, przechowywane są w pliku "wcx_ftp.ini" w katalogu TC UP

Domyślna ścieżka:C:\Program Files\TC UP

Należy zrobić kopię tego pliku, następnie po instalacji nowej wersji, skopiować go do katalogu TC UP

Do wersji TC UP 2.0, plik ten był nadpisywany przy instalacji, od wersji TC UP 2.1 zostało to naprawione.

PROSZE ZAWSZE ROBIĆ KOPIĘ TEGO PLIKU, OSTROŻNOŚCI NIGY ZA WIELE!