Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: NOWY ROK - Nowy ULTIMA PRIME
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
za ten pakiecik Wink

Ja co prawda znam go całe dwa dni... ale jestem pod wrażeniem.
Pomijam ten mały fakcik, że po dwóch dniach doczekałem się aktualizacji Rolleyes

Ogromniaste wyrazy podziękowania za wkład pracy w ten projekt.
Gorące życzenia Wszystkiego Najlepszego w NOWYM ROKU.


Jeśli ktoś instaluje System od ZERA to ten pakiet powinien się znaleźć jako drugi na HDD... tuż przed AntyWirusem Big Grin