Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Angel Writer - Opis / Description
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Opis: Edytor plików rtf

Obsługiwane pliki: htm, html, rtf, txt

Wersja w TC UP: 3.1

Funkcja w TC UP: Tworzenie i edycja dokumentów rtf.

Obsługiwane rozszerzenia w TC UP pod klawiszem F4: rtf

Sposób użycia w TC UP: Klawisz F4 na plikach z odpowiednim rozszerzeniem, ikonka na pasku zadań lub pozycja w menu programy.

Licencja: Freeware (donateware)

Strona domowa: angelicsoftware.com

Producent: Sergey Gotsulyak
Description: RTF files editor

Associated files: htm, html, rtf, txt

Version in TC UP: 3.1

Purpose: Creating and editing RTF document files.

F4 key handled extensions: rtf

How to use in TC UP: Press F4 key on files with proper extensions, icon on the toolbar or special "Programs" menu item.

Licence: Freeware (donateware)

Homepage: angelicsoftware.com

Author: Sergey Gotsulyak