Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: instalacja wtyczki do Open Office i jej działanie
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
zainstalowałem wtyczkę do Open Office: wlxTxt_OpenOffice.HTML.Viewer_1.6.9 i instalacja przebiegła normalnie. Sprawdzałem wtyczka jest we wtyczkach listera. No i na tym koniec sukcesów, bo nie ma podgladu. Nie ma zreszta także w przypadku plików Microsoft Office. Jak to zmienić? Proszę o pomoc.
1. Obecnie wtyczka nie działa poprawnie w listerze, ale powinna śmigać w trybie szybkiego podglądu (Ctrl+Q). Błędy polegają na braku obsługi skrótów klawiaturowych listera. Możesz jednak wymusić odpalanie wtyczki przez F3.
W tym celu w pliku OOoViewer.ini musisz posiadać wpis:
Code:
[Options]
AllowWorkInLister=1

Aha, Universal Viewer nie ma tego problemu.

2. Jeśli chcesz podglądać dokumenty nowego MS Office (rozszerzenie: DOCX), musisz zainstalować pakiet ODF Translator spod tego sznurka, albo ściągnij kompletny pakiet wtyczki stąd.

Dokładniejsze info znajdziesz w pliku Readme.html wtyczki.
If you are thinking about other plugin, which will not require ActiveSync - I will add it with pleasure.???

_________________
Daily