Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Pomoc potrzebna / Help wanted
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jeśli spodobał ci się pakiet Total Commander Ultima Prime i chcesz podzielić się z innymi użytkownikami wiedzą na jego temat: pisz śmiało.
Wszelkie porady, wskazówki oraz sugestie pomogą innym użytkownikom poznać TC UP dokładniej. Owocna wymiana informacji na pewno będzie ciekawym doświadczeniem. Miłym dodatkiem będzie również opatrywanie porad zrzutami ekranów oraz filmikami.
Jeśli tworzenie poradnika to dla Ciebie nowość, możesz śmiało kopiować styl lub formułę z innych wątków tego działu.
Wszelkie pytania odnośnie publikacji prosimy kierować do obsługi forum.

If you like Total Commander Ultima Prime package and want to share your knowledge about it with other users: feel free to write.
All tips, tricks and solutions will help the users to know TC UP better. Productive knowledge sharing will be good experience for sure. It would be also nice to illustrate everything with screen shots and movies.
If you have no experience with tutorials making, feel free to use and copy other threads of this this section.
Please forward all questions about publishing to the forum's crew.