Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Potrzebny grafik / Graphic designer needed
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Poszukuję grafika, który będzie w stanie zrobić nowe ikony TC UP dla paska zadań i menu. Jeśli chcesz dołożyć do projektu TC UP swoje 2 grosze, proszę skontaktuj się ze mną przez email.

-----------------------------------------------------------------

Currently, I am looking for skilled Graphic Designer who will be able to create new TC UP icons for the menu and the toolbars.
If you would like to put your 2 cents into TC UP project, please contact via email.
Się zameldowało dwóch Big Grin
Jak GuFu wróci, ruszamy z robotą Smile
Pozdro.