Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Podglad pliku tekstowego w 6.1
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam!

Do wersji 6.0 podglad pliku tekstowego np. ini, cfg byl prosty, F3 wybor TC UP i plik sie wyswietlal. W 6.1 nie ma TC UP, jak mozna prosto podejrzec plik tekstowy (tylko alt+F3)?
Ikona: "Szybki podgląd" (9 i 25 ikona (w zależności od tego czy to lewy lub prawy panel) w drugim rzędzie paska przycisków).

Lub

Klawisz / Przycisk "F4 Edycja" - otworzy plik w programie Notepad ++