Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: The KMPlayer - Opis / Description
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Opis: Odtwarzacz plików wideo

Obsługiwane pliki: AVI, DVD, DIVX, XVID, Quick Time

Wersja w TC UP: 2.9.3.1429

Funkcja w TC UP: Podgląd plików wideo z napisami

Obsługiwane rozszerzenia w TC UP pod klawiszem F3: asf, avi, mpeg, mpe, mpg, mov, rmvb, mkv, mp4, rm, wmv, divx, m2v, qt

Sposób użycia w TC UP: Klawisz F3 na plikach z odpowiednim rozszerzeniem, ikonka na pasku zadań lub pozycja w menu programy.

Licencja: Freeware (do użytku nie-komercyjnego, organizacji non-profit oraz celów edykacyjnych)

Strona domowa: kmplayer.com

Producent: Kang, YongHuee
Description: Video player.

Associated files: AVI, DVD, DIVX, XVID, Quick Time

Version in TC UP: 2.9.3.1393

Purpose: Viewing video files (with subtitles).

F3 key handled extensions: asf, avi, mpeg, mpe, mpg, mov, rmvb, mkv, mp4, rm, wmv, divx, m2v, qt

How to use in TC UP: Press F3 key on files with proper extensions, icon on the toolbar or special "Programs" menu item.

Licence: Freeware (non-commercial use, non-profit organisations and educational purposes)

Homepage: kmplayer.com

Author: Kang, YongHuee