Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Informacje o wtyczkach
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

swistak85

moglibyście dc na stronce jakie wtyczki sa w tym packu nie tylko że w której wersji doszły tylko ogólnie i jakiś krótki opisik z czym sie "je" taka wtyczke THX
W miarę rozwijania forum - postaram się opisać wszystkie funkcje TC UP.