Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: TC UP és vide file-ok infói?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Üdv!

Kérdésem: a TC UP valóban tud olyat hogy video file-ok esetében (avi stb.) kiírja a video file-ok infóit, többek között-és ez érdekel voltaképp –azt is, hány menetes kódolással készült a video?
Van erre vmi speciális nézet üzemmód?
Single pass, two pass?


Köszönöm