Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Podział okna
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam.
Czy można podzielić okno główne na cztery części tak abym mógł widzieć dyski: c,d,e,f.
Do tej pory korzystam z widoku z podziałem na lewe okno i prawe, ale samo przełącznie pomiedzy dyskami trochę mnie wkurza.
Chciałbym mieć widok :
lewo-góra - dysk C
lewo-dół - dysk D
prawa-góra - dysk E
prawa-dół - dysk F
Czy to jest możliwe i jak to zrobić ?
Sam kiedyś "walczyłem" o taką opcję u Autora.
Niestety, ale nie ma takiej opcji.
I am photographer and i have about 3000-4000 photos in one folder, next step is that people choose what photos thay whont. So for the example let it be 500 photos. I get from the people file (doc, txt...etc.) with the filenames of a pictures. What is the easiest way to select pictures, i don't have time to click every picture.