Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: [TCUP 5.6] Problem z rozmiarem plików/folderów
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam,

mam problem, we wcześniejszych wersjach przyt konfiguracji własnych kolumn, w kolumnie rozmiar mogłem przypisać wartość, przy której pokazywało dobrą domyślną wartość, czyli jak plik miał rozmiar 3 MB to pokazywało 3 MB, dla blików poniżej 1MB pokazywało wartość w KB a dla wartości powyżej 100MB w GB, teraz wszystko pokazuje mi w jednej domyślnej wartości tj, jak przypiszę KB to wszystko na KB pzrelicza.

Jak zapisać opis kolumny rozmiar, żebym miał jak w poprzednich wersjach TCUP
(12-05-2011, 11:39 AM)michalk Wrote: [ -> ]...czyli jak plik miał rozmiar 3 MB to pokazywało 3 MB, dla blików poniżej 1MB pokazywało wartość w KB a dla wartości powyżej 100MB w GB...

Dokładnie tak jest to ustawione domyślnie w TC UP, więc musiałeś sobie zmienić coś ręcznie w ustawieniach.

TC UP > Konfiguracja > Zakładka (Nagłówki kolumn) > Wyświetlanie

there are lost of problems with the size of file some time u want to watch a movie on ur mob but u cant see thye movie on ur mob due to that the size of file is tooo large there fore u cant see ur movie on ur mob
thats due to large file or low space in ur mob