Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Przywracanie okna tylko z tray-a
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam od kilku wersji zauważyłem problem z przywracaniem okna po zminimalizowaniu z ikony po lewej stronie ekranu (pasku zadań).Jedynie z trey-a po prawej stronie.Dodam że mam aktywną opcje tylko jednej kopi tcup.
(06-21-2011, 10:19 AM)jagodasoft Wrote: [ -> ]Witam od kilku wersji zauważyłem problem z przywracaniem okna po zminimalizowaniu z ikony po lewej stronie ekranu (pasku zadań).Jedynie z trey-a po prawej stronie.Dodam że mam aktywną opcje tylko jednej kopi tcup.

Dzieki za pomoc. Sam sobie poradziłem. Wystarczyło przypiąć program i teraz juz jest ok.